bude

HARMONOGRAM vystavujících pro I. pololetí roku 2021 Galerie Komnata

Červen – Září 2023

Svnjítě / Alžbětko Vocelové

Výstava bude zahájena vernisáží, 28.6. – 30.9. 2023

Červen 2023

Sklep/ Adam El Chaar – čtení a křest knihy

dernisáž Terezy Brlicové 8.3. 2023

Březen 2023

Miláčku prosím tě, vypla jsi elektrický stožár? / Lukáš Procházka

Výstava bude zahájena vernisáží, 6.6. – 25.6. 2023

Prosinec 2022 – Březen 2023

Tereza Brlicová / Možná už to někde je

Výstava bude zahájena vernisáží

Galerie Komnata je nově vznikající galerijní a komunikační prostor
na zastávce MHD Zahradnická ve Zlíně.


Zakladatelé a provozní jsou Vojtěch Skácel /Galerie Garáž/ a Tomáš Krejčí.

Prostor a umístění objektu původního podchodu zastávky Zahradnická vybízí k intervencím a site-specific realizacím ve veřejném prostoru, a tak je také Galerie Komnata jasně zaměřena, na projevy současného vizuálního umění. Na prezentaci intermediální, site-specific, performance a živé akce s důrazem na ideu vystavených děl. Vnitřní prostor Galerie umožňuje komunikaci a propojení přes skleněnou trafiku orientovanou směrem k hlavní silnici a stanovištím zastávky. Pilotní a první je výstava s názvem Pokoj Tobě, která je site–specific instalací V. Skácela a T. Krejčího. Light box, intervence Pokoj Tobě nastiňuje možnosti uchopení a reakci na místo v přímé návaznosti na okolí.

kdeZahradnická

zastávka mhd - Zlín
galeriekomnata@gmail.comTomáš Krejčí

+420 776 779 366

bylo

Pokoj tobě

Tomáš Krejčí a Vojtěch Skácel

19. 12. – 8. 2. 2019

video | text